Vågsenteret i Ytre Enebakk

Prospekt

Vågsenteret i Ytre Enebakk

Etableringsmulighet med 15 butikker fordelt på 5 000 m2

Enebakk kommune

- den grønne kulturkommunen

Tre mil sørøst for Oslo, i Akershus, finner du Enebakk kommune. Den er en landbrukskommune med Oslo, Ski, Spydeberg, Hobøl, Lørenskog og Rælingen som nærmeste naboer.

Enebakk kommune har et areal på 232 km². Her er det 4-5 prosent bebyggelse, 65 prosent skog og et samlet vannareal som ville dekket Oppegård kommune.

Kommunen har 10.000 innbyggere.

Enebakk har en gammel inndeling i Fjerdinger. De opprinnelig seks Fjerdingene er i dag blitt til tre kretser, Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk.

Ytre Enebakk er et tettsted og en skog- og landbruksbygd i kommunen Enebakk Dette tettstedet har 3 576 innbyggere pr. 1. 1. 2012, ligger ti kilometer sørvest for kommunesenteret Kirkebygda, og 15 kilometer øst for Ski sentrum. Ytre Enebakk er omgitt av lave skogkledde åser og mange små innsjøer.

Om prosjektet

Handelsbygg
tilbyr en etableringsmulighet i Enebakk kommune

 • Handelsbygg tilbyr en etableringsmulighet sentralt plassert langs Osloveien i Ytre Enebakk
 • Senteret skal bygges ut til 5 000 m2 utleieareal med 150 parkeringsplasser
 • 15 butikker med bl. a Nille, Vinmonopolet, Posten, Cafè, Apotek, Bokhjørnet, Malia, Blomster, Europris (2014), Frisør, Klær mm
 • Området utgjør totalt ca 11 500 m², som kan reguleres til forretning og bolig/forretning.
 • Området kan bebygges med 5 000 m2 forretning, og ca 35 leiligheter
 • Byggestart og innflytting for leietakere 2013/2014

Arealfakta

 • Eiendommen kan bebygges i 3 etasjer
 • Utforming og plassering av bygg kan endres
 • God eksponering av inngangspartier
 • Adskilt kundetrafikk og varelevering
 • Planløsning tilpasses etter leietakers behov
 • God adkomst og kundeparkering

Trafikk

 • Meget god eksponering mor RV 155 (Osloveien)
 • Sterk ÅDT på 6300 biler forbi senteret, mot 5 200 på RV 120 mot Kirkebygda og Flateby

Demografi

 • Enebakk kommune har 10 260 innbyggere, og er i god vekst.
 • Ytre enebakk har ca. 6 000 innbyggere, og handelsinnsig fra Gran og Siggerud i Vest, Kirkebygda i Øst, og Tomter, Hobøl, Knapstad og Spydeberg mot syd
 • Totalt ca. 10 000 mennesker har Ytre Enebakk som «Primærhandelsområde»
 • Ytre Enebakk har i dag ca. NOK 250 mill. i netto detaljomsetning gjennom Rema 1000, Vågsenteret, Spar, Byggmakker, Shell og andre
 • Enebakk kommune har 1000 fritidsboliger, hvor de fleste ligger i området Ytre Enebakk og Øyer`n

Nøkkeltall Geodata

Kjøreavstand5 minutter15 minutter
Antall personer bosatt innen3 5609 931
Detaljhandel i NOK103 000 000289 000 000

Comments are closed.