Stormarknes

Prospekt

Stormarknes

Handels- og næringsbygg for utleie.

Nordlandskommunen Hadsel ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya,
Langøya og Hinnøya. Hadsel har om lag 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens by- og administrasjonssenter Stokmarknes.

Byen er hurtigrutas hjemsted, og ved hurtigrutekaia ligger Hurtigrutemuseet. I tilknytning til museet ligger den gamle hurtigruta MS «Finnmarken» på land og utgjør et karakteristisk
landemerke.

Kommunen har et aktivt næringsliv. Størst er i dag fiskerinæringen, med både fiskeindustri og oppdrettsnæring. I tillegg er det mange spennende teknologibedrifter i kommunen.

Kommunen er for øvrig også vertskap for Hadsel videregående skole. Den er et samferdselsknutepunkt med hurtigruteanløp to ganger i døgnet, lokal båttransport til omkringliggende øyer, bilferge
til Lofoten og en av landets mest trafikkerte kortbaneflyplasser på Skagen i Hadsel.

Om prosjektet

Handelsbygg Eiendom As
tilbyr en etableringsmulighet på Stokmarknes

  • Eiendommen ligger sentralt plassert 1 200 meter syd for sentrum i retning Melbu. Meget god eksponering mot RV 82.
  • Området utgjør totalt ca 65 000 m² regulert til forretning, industri lager og kontor.
  • Europris åpnet i nye lokaler 15 januar 2015 og har vært en kjempesuksess

Arealfakta

  • Utforming og plassering av bygg kan endres
  • God eksponering av inngangspartier
  • Adskilt kundetrafikk og varelevering
  • Planløsning tilpasses etter leietakers behov
  • God adkomst og kundeparkering

Trafikk/ ÅDT

• Eiendommen ligger sentralt plassert 1 200 meter syd for sentrum i retning Melbu
• Meget god eksponering mot RV 82
• RV 82 har en ÅDT på 3 400 forbi Stokmarknes sentrum

Demografi

• Hadsel Kommune har ca 8 000 innbyggere
• Hadsel kommune ligger sør i Vesterålen, og utgjør et trafikknutepunkt som knytter
Vesterålen og Lofoten sammen
• Vesterålen og Stokmarknes har betydelig turisttrafikk gjennom sommerhalvåret

Nøkkeltall Geodata

Kjøreavstand10 minutter20 minutter30 minutter
Antall personer bosatt innen3 5767 0528 354
Forbruk dagligvare NOK103 000 000205 000 000243 000 000

Comments are closed.