Dokka Næringspark

Prospekt

Dokka Næringspark

6000 m2 handels- og næringsbygg

Sentral beliggenhet

i Nordre Land kommune

Nordre Land kommune - trivselskommunen i hjertet av Østlandet, ligger omtrent midt i Oppland fylke, med kort avstand til mjøsbyene Gjøvik og Lillehammer.

Kommunen, med et totalareal på 964 km2 ligger i nordenden av Randsfjorden, og strekker seg nordover til fjellområdet Synnfjell. Kommunen har et allsidig næringsliv, med offentlig tjenesteyting, varehandel, industri, jord- og skogbruk, bygg, anlegg og transport som de største næringene etter antall sysselsatte.

Dokka er kommunens administrasjonssenter og distriktets handelssenter. Dokka huser ca. 3000 av kommunens innbyggere. Videre er Dokka et skolesenter, hvor Dokka Videregående skole tilbyr både allmennfaglige og yrkesfaglige linjer. Her holder også kommunens mange lag og organisasjoner til.

14 mil fra Oslo, gjør Dokkas beliggenhet sentral og tilgjengelig for en stor kundegruppe.

Om prosjektet

Dokka Næringspark AS
tilbyr en etableringsmulighet på Dokka

 • Dokka Næringspark AS er et samarbeidsprosjekt mellom Tema Eiendom AS og Handelsbygg Holding AS
 • Eiendommen ligger sentralt plassert og med god eksponering mellom RV33 og Byggmakker på Dokka
 • Området utgjør totalt ca. 18 700 m2
 • Området er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan, og til forretning/industri i gjeldende reguleringsplan
 • Dokka Næringspark AS vil utvikle området i takt med overordnet plangrunnlag, og vil tilrettelegge for etablering av nærings- og forretningsvirksomhet
 • Området kan bebygges med opp mot 6 000 m2 totalt

Arealfakta

 • Eiendommen kan bebygges i 2 etasjer
 • Utforming og plassering av bygg kan endres
 • God eksponering av inngangspartier
 • Adskilt kundetrafikk og varelevering
 • Planløsning tilpasses etter leietakers behov
 • God adkomst og kundeparkering

Trafikk

 • Eiendommen ligger sentralt plassert og med god eksponering mellom RV33 og Byggmakker på Dokka
 • RV33 har idag en ÅDT på 3 789 biler ved avkjøringen til Dokka Nord
 • Vest for Dokka Etna har Storgata en ÅDT på 5 718

Demografi

 • Nordre Land kommune har 6 700 innbyggere
 • Kommunen har et allsidig næringsliv med 855 bedrifter/virksomheter som gir ca. 3 000 arbeidsplasser
 • I kommunen finnes det 2 100 fritidsboliger

Nøkkeltall Geodata

Kjøreavstand5 minutter15 minutter30 minutter
Antall personer bosatt innen3 2345 50911 786
Antall fritidsboliger innen334822 325
Forbruk dagligvare i mill NOK94160343

Comments are closed.