Om oss

Eiendomsprosjekter innenfor næring og handel.

Handelsbygg utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter i Norge og Sverige innenfor næring og handel.
Våre kjerneområder er tomtesøk, planprosesser, leietakersøk, gjennomføring bygg og forvaltning.

  • Vi har bygget 42 butikker og næringsbygg i Norge og Sverige siden 2006.
  • Handelsbygg har et nært samarbeid med flere av de ledende handelskjedene i begge land.
  • Totalt utviklet og bygget eiendomsareal tilsvarende ca. 70000 m² BTA.
  • Pr idag 26 nærings og handelstomter under utvikling i Norge og Sverige.
  • Samlet areal ca. 470000 m², hvorav ca. halvparten er ferdig regulert og klart for søknad om rammetillatelse.
  • Tomtene kan utvikles med ca. 200000 m² BTA bygningsmasse.

Fra åpningen av Ica Kvantum og Dollar Store i Saffle 19. mai 2015

Våre områder

  • icon_01Utvikler eiendom til nærings-handelsvirksomhet for salg og utleie
  • icon_06Tomtesøk alltid tomter under utvikling, søker nye
  • icon_05Åpning av nye nærings-handelsområder
  • icon_06Drift og vedlikehold av eiendom