Handelsbygg utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter i Norge og Sverige innenfor næring og handel.
Vi har bygget 42 butikker og næringsbygg i Norge og Sverige siden 2006. Handelsbygg har et nært samarbeid med flere av de ledende handelskjedene i begge land. Totalt har vi utviklet og bygget eiendomsareal tilsvarende ca. 70 000 m² BTA.
Pr. i dag har vi ca 30 tomter og ca 500 000 m² samlet areal, hvorav ca. halvparten er ferdig regulert og klart for søknad om rammetillatelse. Tomtene kan utvikles med ca. 200 000 m² BTA bygningsmasse.
Våre kjerneområder er tomtesøk, planprosesser, leietakersøk, gjennomføring bygg og forvaltning.
Vår besøksadresse er Svinesunds veien 336 i Halden.