Handelsbygg har solgt den første tomten på Kaupanger

Handelsbygg har solgt den første tomten på Kaupanger

Kjell og Martin Andersen har kjøpt 10 000 m² tomt på Kaupanger for å oppføre et stor byggevarehus på over 3 000 m². Vi har ytterligere ca. 40 000.- m² tomt til salgs til handel, næring og industri.
Vi har meget bra interesse for området fra både leietakere og interessenter på tomt.
Vi forventer å signere ytterligere en eller to kontrakter innen utgangen av året.

Comments are closed.